ภาพกิจกรรม

รูปภาพ รายการ
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 เวลา 1400 - 1530 แผนกวิชาการขี่ม้า ก.ศ.รร.ม.ศม. ถ่ายทอดความรู้ ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ อาชาบำบัด ณ ม.พัน.29 รอ. ให้กับกำลังพล แผนกวิชาการขี่ม้าฯ
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 21 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 0900 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ดำเนินการจัดกิจกรรมอาชาบำบัด ให้กับเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษประเภท สมาธิสั้น ณ โรงฝึกขี่ม้าทูลกระหม่อม อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการขี่ม้าฯ ค่ายอดิศร จว.สระบุรี
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 20 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 0900 - 1015 น. อจ.หน.วิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้นำหมู่ทหารม้าเกียรติยศฝึกซ้อมเพื่อเตรียมงาน พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 19 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66 เวลา 0500 - 1700 หน่วยใช้ร่ม ศม. ได้ทำการฝึกการกระโดดร่มตามวาระ ประจำปี 66 ณ สนามโดดบ้านท่าเดื่อ จว.ล.บ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 15 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. จัดกำลังพล อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินโครงการอาชาบำบัด ณ ม.พัน.29 รอ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 กำลังพลหน่วยใช้ร่ม ศม. ทำการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมการฝึกการกระโดดร่ม ตามวาระ ประจำปี 66 ณ รร.สพศ.ศสพ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 1000 - 1100 คณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้มาเยี่ยมชมยานรบในอดีต แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 1100 - 1200 คณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ได้มาเยี่ยมชม แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. จัดกำลังพล อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินโครงการอาชาบำบัด ณ ม.พัน.29 รอ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ให้การสนับสนุนกำลังพล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจระบบขับเคลื่อน ถ.หลัก 60 แบบ VT4 ของบริษัท China North industries Corporation (NORINCO)
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม วิชาอาวุธศึกษา ปก. M60 และ เครื่องยิงลูกระเบิด M203 ให้กับ กอฝ. พิเศษ 66 ณ ร้อย.ถ. ม.พัน.22 ศม.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ให้การสนับสนุนกำลังพล ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจระบบขับเคลื่อน ถ.หลัก 60 แบบ VT4 ของบริษัท China North industries Corporation (NORINCO)
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 12 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. จัดกำลังพล อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการดำเนินโครงการอาชาบำบัด ณ ม.พัน.29 รอ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 12 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 66 เวลา 1600 ศูนย์การทหารม้า โดย กศ.รร.ม.ศม. จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ณ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 10 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ซ้อมใหญ่ พิธีอำลาชีวิตราชการ และเชิดชูเกียรติ นายทหารเหล่า ม. ประจำปี 2566 ของหมู่ทหารม้าเกียรติยศ
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 6 ก.ย. 66
เมื่อวันอังคารที่ 5 ก.ย. 66 เวลา 0800 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล รร.ม.ศม. ที่มีผลการยิงปืนดีเด่น ประจำปี 2566 ณ บก.รร.ม.ศม. ประเภท ปพ.86 และ ปลย. TAVOR TAR-21 จำนวน 8 นาย
ผู้โพสต์ : Admin วันที่โพสต์ : 5 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 66 พ.อ. อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการเพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพ นนส. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ต. ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผอ.สผพ.กพ.ทบ. เป็น หน.คณะฯ
ผู้โพสต์ : ส.ท. ณัฐวุฒิ ยอดเปลี่ยน วันที่โพสต์ : 5 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 เวลา 0800-1600 แผนกวิชาอาวุธฯ เปิด Unit school เรื่องระบบป้อมปืนรถถัง และรถเกราะ (วิชาระบบป้อมปืน ถ.M60A3) ณ ห้องเรียน อว.3 โดยมี จ.ส.อ.พิชิตชัย มาลา ครู แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. เป็นวิทยากร
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 31 ส.ค. 66
เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. 66 ร.ท. วันชัย มากล้ำ ช่วยว่าการ สปค.รร.ม.ศม. ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์การศึกษา และติดตามให้คำแนะนำในการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มฯ ของสถานศึกษา และศูนย์การศึกษา ตามโครงการ ATC : DT-E จำนวน 7 หน่วย โดยมี พ.อ. รุ่งโรจน์ จันทร์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ
ผู้โพสต์ : Admin วันที่โพสต์ : 30 ส.ค. 66
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. รายงานผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สโมสร thai polo ตั้งแต่ 21-25 มิ.ย.66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ฝึกซ้อมสวนสนาม โดยวันนี้ฝึกบังคับม้า ด้วยบังเหียนมือเดียว และจัดท่านั่งม้า โดยมี ร.อ.พงษ์พิพัฒ กันฉลาด เป็นผู้ควบคุมการฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 23 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. รายงานผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สโมสร thai polo
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก และ ร.ต.รณชัย มีสัตย์ เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1400 - 1445 อจ.หน.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ฝึกซ้อมขี่ม้าสวนสนามร่วมกับกำลังพล โดยวันนี้ฝึกการบังม้าด้วยมือเดียว และจัดท่านั้งม้าให้สวยงามโดยมี ร.ต.รณชัย มีสัตย์ เป็นผู้ควบคุมการฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 1115-1200 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ต้อนรับคณะครู และ นทน.หลักสูตรชั้น นายนาวา พรรคนาวิกโยธินที่มาศึกษาดูงานของแผนกฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1500 - 1545 อจ.หน.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้มาฝึกขี่ม้าสวนสนามร่วมกับกำลังพล วันนี้ฝึกเพิ่มเติมทักษะการบังคับม้าด้วยมือเดียว โดยมี พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุมการฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1700 พ.อ.ศรายุทธ สุขสุทธิ อจ.หน.วิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ผู้แทน ศม. พร้อมด้วยนายทหาร 2 นาย คือ ร.อ.บุญเหลือฯ และ ร.ท.นพรัตน์ฯ ได้เข้าร่วมชมการฝึกยิง ป. ด้วยกระสุนพิเศษ ประจำปี 2566 เพื่อให้หน่วยได้รับทราบขีดความสามารถของเหล่า ป. และได้รับทราบถึงระบบการทำงานของอาวุธ - กระสุน ที่นำมาใช้ทำการฝึกฯ ณ สนามยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนพิเศษ ศป.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1500 - 1545 อจ.หน.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้มาฝึกขี่ม้าสวนสนามร่วมกับกำลังพล โดยมี พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุมการฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1500 - 1545 อจ.หน.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้มาดูและให้แนวทางการฝึกขี่ม้าสวนสนามของกำลังพล โดยมี พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุมการฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66 เวลา 0900 - 1000 รอง ผบ.รร.ม.ศม.ได้เดินมาดูการฝึกซ้อมขี่ม้าวิ่งรายงาน ของ อจ.หน.แผนกวิชาการขี่ม้า และ เวลา 1600 - 1700 รอง ผบ.รร.ม.ศม.ได้มาฝึกม้าวิ่งรายงาน และฝึกท่ากระบี่บนหลังม้า
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 เวลา 0900-1000 น.แผนกวิชาการขี่ม้าได้ฝึกกำลังพล พลทหารขี่ม้า และ เวลา 1430 - 1530 ฝึกขี่ม้าหมู่ม้าสวนสนาม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก และ ร.ต.รณชัย มีสัตย์ เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1500 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กรม.นร.รร.ม.ศม. ได้นำทหารใหม่จำนวน 97 นาย เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ในการนี้ แผนกได้สาธิตการใช้งานเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารม้ายานเกราะ (DOTTS-C) และให้ทหารใหม่ได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องช่วยฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1500 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้นำม้าไปร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน บร.กบร.ศม. จำนวน 2 ม้า
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 4 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกแบบแยกการเป็นหมวดม้า ให้กับพลทหารที่จะขี่ม้าในขบวนสวนสนาม พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66 เวลา 1330 กศ.รร.ม.ศม. เชิญ ครู - อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติครบ พร้อมขอประเมินวิทยฐานะ ชี้แจงความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านเอกสาร ขอประเมินฯ ณ ห้องเรียนแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 1330 แผนกวิชา​ทั่วไป​ กศ.รร.ม.ศม. ได้แถลงแผนการฝึกหลักสูตรนายสิบอาวุโส ประจำปี 66 (19-20 มิ.ย.66)​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก โดยมี รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธาน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก และ ร.ต.รณชัย มีสัตย์ เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 31 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 1330 กศ.รร.ม.ศม. จัดการประชุมคณะทำงานวิทยฐานะ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนครู/อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติครบ ในการทำการขอเสนอประเมิน วฐ. ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 31 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1130 กศ.รร.ม.ศม. ทำการจัดกิจกรรมพัฒนาครู / อาจารย์ กศ.รร.ม.ศม. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 0900 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้ประชุมเตรียมการคณะกรรม ตรวจสอบ การแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด (มว.ม.(ก.)) ประจำปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 1400 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ประชุมเตรียมการแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด มว.ม.(ก)
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 1000 รอง ผบ.รร.ม.ศม. เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนงานการดำเนินการโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาน ผ่าน "กองทุนพัฒนาการฝึกอบรม และการศึกษา ของ ทบ. พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ เป็นประธาน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 1300 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน มว.ม.(ก.) ประจำปี 2566 และการเตรียมการฝึกภาคสนามหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 1045 - 1100 คณะตรวจเยี่ยม Site. Visit ดูการฝึก คชฝ.saab bt-46 บริเวณด้านหน้าอาคาร TACOS แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. โดย พ.ท.จุน มงคล​ทรัพย์​ อจ.แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการสอน วิชาทหารม้า ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการข่าว ปี 66 รุ่นที่ 32 รร.ขว.ทบ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 พ.อ. สมศักดิ์ รักษาแสง รอง ผบ.ศม.(1) และผู้บริหาร รร.ม.ศม. พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ รร.ม.ศม. ให้การต้อนรับ พ.อ. วิสันต์ ทองอร่าม รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ./ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.ประจำปี2566 และคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม Site Visit รร.ม.ศม.ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กรุณาลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมหน่วย
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 66​ ตั้งแต่เวลา 1600 - 1700 ​ รอง​ ผบ.รร.ม.ศม. ได้มาทำการซักซ้อมการขี่ม้า​ โดยครู/อาจารย์ ​แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. เป็ผู้ทำการฝึกซ้อม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 66​ เวลา 1600 - 1700​ รอง​ ผบ.รร.ม.ศม. ได้มาทำการซักซ้อมการขี่ม้า​ โดยครู / อาจารย์​ แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ร่วมทำการซักซ้อม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก และ พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 1115 พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. นำกำลังพลเตรียมการซักซ้อมโครงการอาชาบำบัด เพื่อรับการตรวจเยี่ยม site visit จาก คณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมฯ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก และ พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1130 คณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำการ workshop ณ ห้องเรียน ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร โดยมี พ.ท.ภูมินทร์ พงษ์ดี อจ.แผนกวิชาการพิเศษฯ ชรก.บก.กศ.ฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 66 พ.อ. อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Site Visit) รร.ม.ศม. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. ณ ห้องประชุม (1) บก.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66 เวลา 0830 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม ประชุมสั่งการรับมอบนโยบายของ รอง ผบ.รร.ม.ศม.และเตรียมการฝึกหลักสูตรนายสิบอาวุโส และรับมอบงบประมาณแก้ปัญหาประจำเดือน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก และ จ.ส.อ.จันดา เกษี เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.66 เวลา 0900 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. จัด ประชุมเตรียมการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 และ หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน โดยมี พ.อ.ศรายุทธ สุขสุทธิ อจ.หน.วิชาอาวุธฯ พร้อมคณะ อาจารย์ ,ครู และผู้ช่วยครู ณ ห้องเรียน อว.3
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 อจ.หน.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ฝึกขี่ม้าวิ่งเรียบรายงานประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร และฝึกครู / อาจารย์ ขี่ม้า
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี ร.ต.รณชัย มีสัตย์ และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 66 เวลา 0830 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ได้เข้ารับการฝึกอบรม กับ บริษัท ชัยเสรี ในส่วนของยุทโธปกรณ์ ยานรบ FIRSTWIN ณ ห้องเรียนแผนกวิชายานยนต์ฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 มว.รวป.ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ มว.รวป. ร่วมกับรถเกาะ V-150 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เม.ย. 66 ณ พื้นที่ฝึกสนามยิงปืนทราบระยะ ศม. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ มว.รวป. ที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS) ให้มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ ของพลประจำรถในการปฏิบัติภารกิจ ลว./รวป.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาขี่ม้า
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1100 พ.อ.สุทธิ นาระหัด รรก.อจ.หน. วิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดอบรมวิชา เครื่องมือสื่อสารประเภททางสาย ทบทวน ให้กับ อาจารย์/ครู/ผช.ครู โดยมี จ.ส.อ. พลศิลป์ พันธ์พิทักษ์ เป็นผู้สอน ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 - 28 เม.ย.66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1530 พ.อ. อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Site Visit) รร.ม.ศม. จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ณ ห้องประชุม (1) บก.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 มว.รวป.ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ มว.รวป. ร่วมกับรถเกาะ V-150 ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 66 ณ พื้นที่ฝึกสนามยิงปืนทราบระยะ ศม. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ มว.รวป. ที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS) ให้มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ ของพลประจำรถในการปฏิบัติภารกิจ ลว./รวป.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300-1600 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาขี่ม้า
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1100 พ.อ.สุทธิ นาระหัด รรก.อจ.หน. วิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดอบรมวิชา กลุ่มชุดวิทยุ AN/VRC - 12 และ กลุ่มวิทยุ CNR - 900 และ 900T ทบทวน อาจารย์/ครู/ผช.ครู โดยมี ร.ท.วิวรรธน์ เทียนเงิน เป็นผู้สอน ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 - 28 เม.ย.66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก ร.ต.รณชัย มีสัตย์ เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 รอง ผบ.รร.ม.ศม. และ ผอ.กศ.รร.ม.ศม. ตรวจเยี่ยมโครงการกีฬาเข้าค่ายเยาวชน โดย แผนกวิชาการขี่ม้าฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาขี่ม้า
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66 มว.รวป.ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ มว.รวป. ร่วมกับรถเกาะ V-150 ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 66 ณ ห้องเรียนรวม 1 กศ.รร.ม.ศม. และพื้นที่ฝึกสนามยิงปืนทราบระยะ ศม. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ มว.รวป. ที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS) ให้มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ ของพลประจำรถในการปฏิบัติภารกิจ ลว./รวป.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม กำลังพล มว.รวป. ร้อย.ช.สนามซูดานใต้ ของ พล.ร.4 และ พล.ร.7 ณ ห้องเรียนรวม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สาธารณะ​รัฐซูดานใต้
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาเข้าค่ายเยาวชนฯ โดยมี ครู/อาจารย์ แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. เป็นผู้ฝึกสอน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 พ.อ.สุทธิ นาระหัด รรก.อจ.หน. วิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดอบรมทบทวนวิชา กลุ่มชุดวิทยุ AN/PRC-77 และ ชุดวิทยุ PRC-624 ให้กับ อาจารย์/ครู/ผช.ครู โดยมี ส.อ.วรากร เงินดี เป็นผู้สอน ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 - 28 เม.ย. 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 แผนกวิชา​ยุทธวิธี ​กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม กำลังพล มว.รวป. ร้อย.ช.สนามซูดานใต้ ของ พล.ร.4 และ พล.ร.7 ณ ห้องเรียนรวม 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สาธารณะ​รัฐซูดานใต้
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาเข้าค่ายเยาวชนฯ โดยมี ครู/อาจารย์ แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. เป็นผู้ฝึกสอน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1200 พ.อ.สุทธิ นาระหัด รรก.อจ.หน. วิชาสื่อสาร ได้จัดอบรมทบทวนให้กับ อาจารย์/ครู/ผช.ครู
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1100 พ.อ.สุทธิ นาระหัด รรก.อจ.หน. วิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดอบรม ทบทวน อาจารย์/ครู/ผช.ครู วิชา หลักการวิทยุเบื้องต้น โดยมี ร.ท.วิวรรธน์ เทียนเงิน เป็นผู้สอน ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 - 28 เม.ย. 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 เม.ย. 66
ตามสั่งการเพิ่มเติมของ รอง ผบ.รร.ม.ศม. มอบหมายให้ สปค.รร.ม.ศม. เพิ่มการรับรู้ให้กับครู อาจารย์และบุคคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน หรือ Blended learning"
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก จ.ส.อ.สมร ศรีประเสริฐ เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1100 พ.อ.สุทธิ นาระหัด รรก.อจ.หน. วิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดอบรม ทบทวน อาจารย์/ครู/ผช.ครู วิชา หลักการวิทยุเบื้องต้น โดยมี ร.ท.วิวรรธน์ เทียนเงิน เป็นผู้สอน ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 - 28 เม.ย. 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 เม.ย. 66
ตามสั่งการของ รอง ผบ.รร.ม.ศม. มอบหมายให้ สปค.รร.ม.ศม. เพิ่มการรับรู้ให้กับครู อาจารย์และบุคคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ/เชิงรุก (Active Learning) ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน (Work - Based Learning: WBL) นำไปสู่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการของทฤษฎี (Constructivism Theory)
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 เม.ย. 66
วันที่ 19 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกศึกษาหลักสูตร พลประจำรถเกราะ V - 150 (พลขับ) ให้กับ ทภ. 3 เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์การสหประชาชาติ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกศึกษาหลักสูตร พลประจำรถเกราะ V - 150 (พลขับ) ให้กับ ทภ. 3 เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์การสหประชาชาติ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS)
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.สมร ศรีประเสริฐ ส.ท.อมรเทพ สุคนธ์ และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก ร.อ.พงษ์พิพัฒ กันฉลาด เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอาชาบำบัด ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้ฝึก ร.ต.รณชัย มีสัตย์ เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 5 เม.ย. 66
วันที่ 31 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 0900 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้นำม้าที่เตรียมใว้ฝึก โครงการอาชาบำบัด ออกมาฝึกให้ม้าได้คุ้นเคยกับ แสง สี เสียง
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 31 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 เวลา 0900 พ.อ.สุรเดช ชาเสน นปก.ประจำ ศม. รักษาราชการแทน ผอ.กศ.รร.ม.ศม. ตรวจเอกสารการขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้กับ จ.ส.ท.เชิดพงศ์ พิมพ์โพธิ์ ครูแผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ณ บก.กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : Admin วันที่โพสต์ : 29 มี.ค. 66
คณะกรรมการตรวจ/ประเมินผลการฝึกของ ทบ. (เหล่า ม.) ตามวงรอบประจำปี 2566 ห้วง 6 เดือนแรก (ต.ค.65-มี.ค.66) ชุดที่ 1 โดยมี พ.อ.สุรเดช ชาเสน เป็นหัวหน้าชุดฯ ขอรายงานการตรวจ/ประเมินหน่วย ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. และ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ในการฝึก กรม ร.ฉก. วันที่ 26 มี.ค.66 ณ พื้นที่ฝึก บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 มี.ค. 66
คณะกรรมการตรวจ/ประเมินผลการฝึกของ ทบ. (เหล่า ม.) ตามวงรอบประจำปี 2566 ห้วง 6 เดือนแรก (ต.ค.65-มี.ค.66) ชุดที่ 1 โดยมี พ.อ.สุรเดช ชาเสน เป็นหัวหน้าชุดฯ ขอรายงานการตรวจ/ประเมินหน่วย ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. วันที่ 25 มี.ค.66 ณ พื้นที่ฝึก บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จว.ส.ก. ดังนี้
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา0900 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกขี่ม้าการบังคับม้าเบื้องต้น ฝีเท้าเดิน วิ่งเรียบ และการทำงานบนเส้น ผู้ควบคุ้มฝึกสอน จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ เทียมสิงห์
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 0830 - 0930 แผนกวิชาการขี่ม้า ได้ทำการฝึกทบทวนประจำวัน การขี่ม้าเบื้องต้นการเท้าเดินและวิ่งเรียบ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 0830 - 0930 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึก ครูขี่ม้าเป็นบุคคลในฝีเท้าเดินและวิ่งเรียบ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 เวลา 0900 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกพลเลี้ยงม้า ในเรื่องของการจูงม้า และ การตีวงม้า โดยมี จ.ส.อ.จันดา เกษี เป็นผู้ฝึก
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 1330 กศ.รร.ม.ศม. ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร นนส.เหล่า ม. เพื่อกำหนดสัดส่วนระยะเวลาการศึกษาระหว่าง รร.นนส.ทบ. กับ รร.เหล่าสายวิทยาการ โดยมี พ.อ.สุรเดช ชาเสน รรท.ผอ.กศ.รร.ม.ศม. เป็นประธาน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 ก.พ. 66
เมื่อ 10 ก.พ. 66 เวลา 0900 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร นนส. จากเดิมหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน ปรับเป็น 10 + 8 ในรายวิชาที่แผนกฯ รับผิดชอบ โดยทำการประชุม ณ ห้องเรียน อว.3
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 เวลา 1430 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก Unit School ทบทวนครู เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกให้กับครู อาจารย์ แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. เวลา 13000 -1400 - ฝึกการขึ้น - ลง ม้า เวลา 1400 - 1500 - ฝึกการจัดท่านั่งม้า ครูผู้สอน จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ เทียมสิงห์
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. เวลา 1330 -1500 ทำการฝึกพลเลี้ยงม้าเพื่อให้มีความชำนาญและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังนี้ - การขึ้น - ลง ม้า - การจัดท่านั่งม้า ครูผู้สอน จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์ เทียมสิงห์
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 6-9 ก.พ.66 แผนกวิชาการรบพิเศษฯ ดำเนินการฝึก Unit School ทบทวนครู เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ ปี66 ณ แผนกวิชาการรบพิเศษฯ ดังนี้ - วันที่ 6 ก.พ. 66 เรื่องระเบียบการนำหน่วย, การประมาณสถานการณ์, หลักการ ลว./เทคนิคการ ลว. , แผนและคำสั่งเตรียม, คำสั่งยุทธการ - วันที่ 7 ก.พ. 66 ทบทวนรายละเอียดการออกคำสั่งเตรียม, คำสั่งยุทธการ, แบ่งกลุ่มปัญหาฝึก(ซุ่มโจมตี/ลว.ข่าว/การปฏิบัติฉับพลัน) -วันที่ 8 ก.พ. 66 การออกคำสั่งเตรียม, การทำภูมิประเทศจำลอง - วันที่ 9 ก.พ. 66 การออกคำสั่งยุทธการ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 เวลา 0900 - 1200 กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการอบรมการขอประเมินวิทยฐานะ, การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้, การแนะนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ ครู/อจ. ให้กับกำลังพล ครู/อจ. ที่มีคุณสมบัติครบ และกำลังจะดำเนินการขอวิทยฐานะ โดยมี พ.อ.สุรเดช ชาเสน รรท.ผอ.กศ.รร.ม.ศม. เป็นประธาน วิทยากรผู้บรรยาย - ร.ท.เดชา ส่องเสนา - ร.ท.วันชัย มากล้ำ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.66 เวลา 0900 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ประชุมอาจารย์ ครู ชี้แจง และมอบ นโยบายการฝึกภาคสนาม ปปส. หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 ม.ค. 66