ภาพกิจกรรมในหลักสูตร

รูปภาพ รายการ
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 20 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 19 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 18 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 15 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 ณ สนามฝึกทุ่นระเบิดและกับระเบิด ศม.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ศม. ได้ดำเนินการฝึกภาคสนาม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ห้วงวันที่ 7 - 13 ก.ย. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 ณ ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 12 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ศม. ได้ดำเนินการฝึกภาคสนาม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ห้วงวันที่ 7 - 13 ก.ย. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 12 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 พล.ต.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ผบ.ศม. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อยทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 66 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 75 นาย ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.นวพล คงสำราญ วันที่โพสต์ : 11 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ศม. ได้ดำเนินการฝึกภาคสนามหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ห้วงวันที่ 7 - 13 ก.ย. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 11 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ศม. ได้ดำเนินการฝึกภาคสนามหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ห้วงวันที่ 7 - 13 ก.ย. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 10 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 66 เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ศม. ได้ดำเนินการฝึกภาคสนาม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ห้วงวันที่ 7 - 13 ก.ย. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.ต. ชานนท์ ไลหงษ์ วันที่โพสต์ : 9 ก.ย. 66
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 เวลา 0800-1600 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม1 ห้องเรียนแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ และห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : Admin วันที่โพสต์ : 31 ส.ค. 66
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ห้วงวันที่ 15 -19 ก.ค. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 2000 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ห้วงวันที่ 15 -19 ก.ค. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ห้วงวันที่ 15 -19 ก.ค. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0730 - 2000 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ห้วงวันที่ 15 -19 ก.ค. 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 11 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1000 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอนวิชา กิจการพลเรือน โดยมี พ.ท.ปฐวี ปรีดากิตวรกุล เป็นผู้สอน ทหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 5 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 4 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 ก.ค. 66
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 1030 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ประชุมครู อาจารย์ เพื่อเตรียมการสอนหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 โดยมี พ.อ.พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ อจ.หน.วิชายุทธวิธีฯ รักษาราชการ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ เป็นประธาน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 30 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.66 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 30 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 66 เวลา 1200 กอ.ฝึกฯ ปปส. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 โดย ผอ.กศ.รร.ม.ศม. ได้กรุณาเลี้ยงอาหารพิเศษให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 29 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกฝึกการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ฝึก 6 สถานี หมุนเวียนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 29 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ฝึก 6 สถานี หมุนเวียน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 เวลา 0930 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 สนับสนุน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการติดตั้ง อาคารเรียนรวม 1 ให้กับแผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. โดยมี พ.อ.สุทธิ นาระหัด อจ.หน.แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมวิชา การป้องกันและปราบปรามความไม่สงบ โดยมี ร.อ.วิศิษฐ์ ทองอินทร์ อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษฯ เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมวิชา หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ โดยมี พ.ท.ปฐวี เข็มทอง อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษฯ เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 บริเวณเนินคนดู และพื้นที่โดยรอบ การปฏิบัติเป็นการทดสอบความรู้ตามกิจเฉพาะ, เงื่อนไข และมาตรฐานของการทดสอบ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 ตั้งต่เวลา 0800 - 1900 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 บริเวณเนินคนดูและพื้นที่โดยรอบ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1100 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกสอบปฏิบัติ วิชาการขี่ม้า ในเรื่องของลำดับงานในโรงฝึก ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 โดยมี จ.ส.อ.จันดา เกษี เป็นผู้ออกคำสั่ง จ.ส.อ.ธีระยุทธ ประสาทสิทธิ์, จ.ส.อ.ยศทพล แก้วขอนแก่น และ จ.ส.อ.วิชาญ กวดขัน เป็น คณะกรรมการดำเนินการสอบ และ พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชา ศาสนาและศีลธรรม โดยมี ร.อ.มัตถกา เจริญธงชาติ เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียน อว.1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกปฏิบัติ วิชาการขี่ม้า ในเรื่องของลำดับงานในโรงฝึก ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 โดยมี จ.ส.อ.จันดา เกษี และ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้สอน และมี พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียน อว.1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ปฏิบัติการขี่ม้า ในเรื่องลำดับงานในโรงฝึก โดยมี จ.ส.อ.บัญชา เรืองทองดีและ ครูแผนกวิชาการขี่ม้าฯ เป็นผู้สอน และมี พ.ต.ชัยวิจิตร พิพิธกุล เป็นผู้ควบคุม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1700 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี โดยมี อจ.ปรีดี เสนไสย และ อจ.ธวัชชัย เหลือหลาย เป็นผู้สอน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียน อว.1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมวิชา แผนที่-เข็มทิศ-เครื่องหมายทางทหาร โดยมี ผู้สอน ร.อ.วิยกร ศรีหมุน เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ สนามฝึกทุ่นระเบิดและกับระเบิด ศม. และ สนามฝึกหน้าแผนกฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 แผนกวิชาการการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1700 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ เว็บไซต์ Kahoot สอนแบบ Blended learning และใช้บท Conversation สอนแบบ Active learning
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 มิ.ย. 66
เมื่อ 17 ส.ค. 66 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ล้อและยานยนต์หุ้มเกราะ ปี 66 ณ ห้องพิธี บก.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.นวพล คงสำราญ วันที่โพสต์ : 11 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียน อว.1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชา เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์​ โดยมี พ.อ.หญิง น้ำมนตร์ ศิริมาศ อจ.รร.วศ.ทบ. เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียน อว.1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1000 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. รับผิดชอบการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ สนามฝึกหน้าแผนกฯ และห้องเรียน อว.1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกปฏิบัติการยิงอาวุธรถถังด้วยกระสุนจริงให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ สนามฝึกหน้าแผนกฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม.ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชา หลักกฎหมายที่ทหารควรรู้ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 โดยมี ร.อ.อมรวิชญ์ ศรีระบุตร เป็นผู้สอน ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียนอาวุธ 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชาการค้นหาเป้าหมายและกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย โดยมี ร.ท.ศราวุธ ล่าแยง เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 66
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียนอาวุธ 1 และห้องเรียนอาวุธ 2
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 31 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมวิชา การกู้รถเเละการเเก้ไขปัญหาในสนาม วิชา การฝึกขับยุทโธปกรณ์ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 31 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียนอาวุธ 1 และสนามฝึกหน้าแผนกฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 30 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกปฏิบัติการยิงคุ้นเคยอาวุธขนาดเล็กและการปรนนิบัติบำรุงอาวุธหลังทำการยิงให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ สนามยิงปืน กรม นร.รร.ม.ศม. และห้องเรียนอาวุธ 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 29 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 เวลา 0900 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. จัดประชุมเตรียมการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่น 26 ตรวจสอบความชำนาญการทหารม้า (บรรทุกยานเกราะ) โดยมี พ.อ.ศรายุทธ สุขสุทธิ อจ.หน.วิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. พร้อมคณะ อาจารย์ ,ครู และผู้ช่วยครู ณ ห้องเรียน อว.3
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. รับผิดชอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ ห้องเรียนอาวุธ 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 พ.ค. 66
เมื่อ 24 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 150
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 150
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 23 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส.1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 ณ สนามฝึกขับ ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกศึกษาในส่วนของหลักสูตร นนส.1ปี 6เดือน รุ่นที่ 26 ณ สนามฝึกขับ ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 150 และสนามจุดระเบิด ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้้นนายร้อย ปี 66 ในการฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส.1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมหลักสูตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 150 และสนามฝึกหน้าแผนกวิชาอาวุธฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 2000 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนาม ให้กับผู้เข้ารับฟังการอบรม หลักสูตรชั้้นนายร้อย ปี 66 ในการฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกศึกษาให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นายสิบอาวุโส ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 120
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 2100 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้้นนายร้อย ปี 66 ในการฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้้นนายร้อย ปี 66 ในการฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นนส.1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 2000 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้้นนายร้อย ปี 66 ในการฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกศึกษาให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นนส.1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอน วิชา พัน.ม.ฉก. ศึกษาเป็นกลุ่ม Active learning โดยมี พ.อ.พงศ์​ธร​ ทัพ​พิ​กรณ์​ เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียน แผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1100 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ทำการทบทวนความรู้ ก่อนทำการสอบ ให้กับ นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 สถานที่ ร้อย นนส. ที่ 1 , ร้อย นนส. ที่ 2 โดยมี ร.ท.สมชาย นวลไทย และ ส.อ.อรรถพล บรรลือทรัพย์ เป็นผู้อบรม
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอนวิชา พัน.ม.ฉก. ศึกษาเป็นกลุ่ม Active learning โดยมี พ.อ.พงศ์​ธร​ ทัพ​พิ​กรณ์​ เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียน แผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 11 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.66 0800 - 1700 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. จัดการเรียนการสอน นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 โดยในวันที่ 10-12 พ.ค.66 ใช้การเรียนการสอนแบบกึ่งออนไลน์เน้นมาตรการป้องกันโควิด 19 เป็นหลัก ที่กองร้อยนักเรียนนายสิบ ที่ 1 และ 2
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 11 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอน ให้กับผุ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียน แผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. จัดการเรียนการสอน นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 โดยในวันที่ 10-12 พ.ค.66 ใช้การเรียนการสอนแบบกึ่งออนไลน์เน้นมาตรการป้องกันโควิด 19 เป็นหลัก ที่กองร้อยนักเรียนนายสิบ ที่ 1 และ 2
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 ตั้งแต่่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอนวิชากองร้อยชุดรบ โดยมี พ.ท.จุน มงคล​ทรัพย์​ เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียน แผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. จัด นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่น 26 เข้าเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็น 4 สถานี
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียน แผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66 0800 - 1700 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. จัด นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่น 26 เข้าเรียน ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็น 4 สถานี
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียน แผนกวิชายุทธวิธี​ฯ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดการเรียนการสอนให้กับ นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 จำนวน นนส. 250 นาย โดยแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธีฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 1330 - 1700 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ได้จัดการเรียนการสอนให้กับ นนส. 1 ปี 6 เดือน รุ่นที่ 26 จำนวน นนส. 250 นาย โดยแบ่งเป็น 2 ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 1 นนส. จำนวน 125 นาย
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้้นนายร้อย ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 พ.ค. 66
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ และ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการทบทวน/ลำดับขั้นการแสวงข้อตกลงใจ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 1400 รอง ผบ.รร.ม.ศม. และ ผอ.กศ.รร.ม.ศม. ตรวจเยี่ยมการฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจ ระหว่าง ผบ. และ ฝอ. 4 กลุ่มงาน หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 26 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ และ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนการฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจ ระหว่าง ผบ. และ ฝอ. 4 กลุ่มงาน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 25 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ และ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนการฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจ ระหว่าง ผบ. และ ฝอ. 4 กลุ่มงาน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ และ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนการฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจ ระหว่าง ผบ. และ ฝอ.4 กลุ่มงาน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ และ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนการฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจ ระหว่าง ผบ. และ ฝอ.4 กลุ่มงาน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ และ อาจารย์แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชาฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจ ระหว่าง ผบ. และ ฝอ.4 กลุ่มงาน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.สม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ และ อาจารย์แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การยุทธฝ่ายแดง, รับสถานการณ์การฝึกฯ, เตรียมการฝึกลำดับขั้นตอนในการแสวงข้อตกลงใจระหว่าง ผบ. และ ฝอ.4 กลุ่มงาน ให้กัยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การประมาณการข่าวกรอง นทน.หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 12 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.อำนาจ เปรมใจ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชาการประมาณการกำลังพล และ การแสวงข้อตกลงใจ ฝอ.1 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 11 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชาการแสวงข้อตกลงใจ ฝอ.2 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชาการแสวงข้อตกลงใจ ฝอ.3 หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.อำนาจ เปรมใจ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การแสวงข้อตกลงใจ ฝอ.4 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 5 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษาแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ที่ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 4 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การแสวงข้อตกลงใจ 4 กลุ่มงาน (MDMP) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 เม.ย. 66
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.ปฐวี ปรีดากิตวรกุล อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษฯ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ประเมินผลและสถิติ รร.ม.ศม. ทำการสอนวิชา การแสวงข้อตกลงใจ ฝอ.5 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 31 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.อำนาจ เปรมใจ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา งานในหน้าที่ ฝอ.1 นทน.หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 30 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ IPB ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 29 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ IPB ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา วงรอบข่าวกรอง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.อำนาจ เปรมใจ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ได้ทำการสอนวิชา การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร, การจัดทำคำสั่งเคลื่อนย้าย และ การเคลื่อนย้ายทางธุรการ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.อำนาจ เปรมใจ อจ.แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการฯ ได้ทำการสอนวิชา หลักพื้นฐานการส่งกำลังบำรุง, สถานที่ตั้งด้านการส่งกำลังบำรุง, แผนและคำสั่งการช่วยรบ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 23 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.ปฐวี ปรีดากิตวรกุล อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษฯ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ประเมินผลและสถิติ รร.ม.ศม. ทำการสอนวิชา หน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานของ ฝอ.5 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 เวลา 1630 พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. นำครู อาจารย์/กำลังพล รร.ม.ศม. และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการแข่งฟุตบอล ณ สนามฟุตบอล พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม. เพื่อสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงและงานเลี้ยงสังสรรค์​(Happy​ hour) ​เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ (-)
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา เทคนิคการสื่อความหมายและการบรรยายสรุปทางทหาร นทน.หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ออกฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การจัดการฝึก, การฝึกทางยุทธวิธี, แนวทางและการวางแผนฝึก, การกำหนดการฝึก, การเขียนข้อพิจารณาทางฝ่ายอำนวยการและ ทำข้อสอบ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ออกฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1800 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ออกฝึกภาคสนามฯ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1800 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ทำการฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1530 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ ทำการสอนวิชา การจัด, การฝึกและการยุทธ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ท.ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน ผบ.พัน.บร.กบร.ศม. ได้ทำการสอนวิชา ระเบียบการนำหน่วย(ภาษาอังกฤษ) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 0800 - 1600 พ.อ.อัศณีย์ เลี้ยงรักษา อจ.รร.ศรภ.ทบ. ได้ทำการสอนวิชา ภัยคุกคามความปลอดภัย, มาตรการป้องกันการ รปภ., ระเบียบ การ รปภ. แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้กับ นทน.หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : Admin วันที่โพสต์ : 15 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ.18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1800 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ทำการฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ มทบ. 18 อ.เมือง จว.ส.บ.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 โดยแผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. และ ม.พัน.22 ศม. ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษา ณ.ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอนวิชาการยุทธ์​หมวดทหารม้าลาดตระเวน โดยมี พ.ท.ภูมินทร์ พงษ์ดี เป็นผู้สอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66 เข้ารับการศึกษาที่ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอน วิชาการยุทธ์​หมวดทหารม้าบรรทุก​ยานเกราะ​ โดยมี พ.ท.จุน มงคล​ทรัพย์​ เป็นผู้สอน ให้กับผุ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 -1600 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอน วิชาการยุทธ์​หมวดรถถัง โดยมี พ.ต.ชุมพล บัวพล เป็นผู้สอน ให้กับหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอนวิชาการขี่ม้า ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อย ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม ทำการสอนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอนวิชาการขี่ม้า ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อย ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอนบรรยายสรุปให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 4 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 1300-1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.ต.เดชดำรง บุญเต็ม อจ.รร.กง.กง.ทบ. ทำการสอน วิชา การเงิน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 3 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1600 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. เชิญ พ.อ.เอกราช กล้วยเครือ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชา แผนและคำสั่ง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ณ.ห้องเรียนสิริทนุกิจ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1000 แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรม วิชาการขี่ม้าเบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 2 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 น.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. ทำการสอน วิชาการขี่ม้าเบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 1 มี.ค. 66
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 0800 - 1200 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. โดย พ.อ.สรวิชญ์ เรืองบุญญฤทธิ์ อจ.หน.วิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ได้แนะนำการศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้อง และทำการสอนวิชาผู้นำหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.ประจำปี 2566 ณ ห้องเรียนรวม 1
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 1300 - 1400 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ได้ประสานการปฏิบัติกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66 มาศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 28 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ทำฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ม.ศม. ทำฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 27 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1620 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 24 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 23 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 23 ก.พ. 66
วันที่ 22 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ปี 66 ณ สนามฝึกขับ ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0500 - 0930 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส. ให้กับผู้ที่เข้ารับอรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1130 การฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพันปี 66 ณ พัน.สต.กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 22 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 เวลา 0920 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่า ม. ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1600 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม1 เป็นการสอนแบบ Active Learning ให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมนำเสนอเป็น Power Point และเขียนสรุปเป็น Mind Map
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 -1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส. รับปัญหาฝึกตามสถานการณ์ โดยการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับ ปปส. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุน
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 การฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ พัน.สต.กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 21 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า ม. ปี 66 ณ สนามฝึกขับ ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส. รับปัญหาฝึกตามสถานการณ์ โดยการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับ ปปส. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 ทำการฝึกอบรม กรม.ม.ฉก.20 กรม.ม.ฉก.30 และ พัน.ม.ลว.280 บรรยายสรุป การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ และการตกลงใจ ฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ พัน.สต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 20 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส.รับปัญหาฝึกตามสถานการณ์ โดยการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับ ปปส. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1700 โดย กรม.ม.ฉก.20 กรม.ม.ฉก.30 และ พัน.ม.ลว.280 บรรยายสรุป การวิเคราะห์ภารกิจ และการพัฒนาหนทางปฏิบัติ การฝึกภาคสนามหลักสูตรชั้นนายพันปี66 ณ พัน.สต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 19 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0730 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1800 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ทำการฝึก ณ กกล.ผาเมือง
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 18 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0730 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส. ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1100 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพันปี 66 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก ฉก.ทัพเจ้าตาก เรื่อง ภารกิจ การจัด เขตความรับผิดชอบของ ฉก.ทัพเจ้าตาก โดยมี พ.อ.อนุวัช ปัญญานันท์ รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก ให้การต้อนรับ และ พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก ให้กับ พ.อ.อนุวัช ปัญญานันท์ ผู้แทน ฉก.ทัพเจ้าตาก หลังจากนั้น คณะ ผบ.ชา อจ. ครู และ นทนหลักสูตรชั้นนายพันปี66 ได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศบนกู่เต็งนาโย่ง ท่าข้าม และสะพานมิตรภาพไทย เมียนมาแห่งที่2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 17 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ชั้นนายร้อย ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.66 ตั้งแต่เวลา 0630 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกภาคสนาม ปปส. ให้กับผู้เข้ารัยการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 เวลา 1000 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพันปี 66 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก ทภ.3 เรื่องแผนป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่3 ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกัน พ.อ.อำนาจ แก้วหมื่นไวย รอง ผบ.รร.ม.ศม. เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก ให้กับ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 16 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 66 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 15 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800- 1800 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ ปี66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม กรม.ม.ฉก. และ พัน.ม.ลว บรรยายสรุปการวิเคราะห์​หนทางปฏิบัติ และตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติ ในหลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม.​ และ แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 14 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม. ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุนฯ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ฝึกอบรม กรม.ม.ฉก. และ พัน.ม.ลว บรรยายสรุปการพัฒนาหนทางปฏิบัติ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี​ และแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 13 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำจัดกรม.ม.ฉก. และ พัน.ม.ลว บรรยายสรุปวิเคราะห์ภารกิจ หลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี​ และแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 10 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1830 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ ปี 66 เป็นการทดสอบตามกิจเฉพาะ, เงื่อนไข, มาตรฐาน ของการทดสอบความชำนาญการทหารม้า 3 ประเภท, โดยแบ่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นชุด จำนวน 8 ชุด ทดสอบ ชุดละ 3 นาย
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1700 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกอบรม กรม.ม.ฉก. และ พัน.ม.ลว รับมอบภารกิจเข้าตี จาก พล.ม.ฉก.10 และทำการวิเคราะห์ภารกิจ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 9 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1930 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนายสอบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ ปี 66
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 1000 - 1500 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. การฝึก กรม.ม.ฉก. การตั้ง ทก.กรม.ม. และ ทก.พัน.ม.ลว ในการฝึกอำนวยการยุทธ์ ในการเข้าตี หลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 8 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0815 - 1200 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1500 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการสอน วิชา กรม.ม.ฉก. การแก้ปัญาหาบนแผนที่ในการตั้งรับ และการพัฒาหนทางปฏิบัติ หลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี​ กศ.รร.ม.ศม. โดยมี พ.อ.พงศ์​ธร ทัพ​พิ​กรณ์ เป็นผู้สอน ​
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 7 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ปี ๖๖ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ ศม.และ มทบ.18
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 0815 - 1200 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ม.ศม. ทำการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุนฯ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการสอนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายพัน ปี 66 ณ ห้องเรียนรวม 1 กศ.รร.ม.ศม.
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 66
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 66 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม. ได้ทำการฝึกภาคสนามให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นายสิบชั้นต้น ปี 66 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีของ ศม.และ มทบ. 18
ผู้โพสต์ : ส.อ.หญิง พรศิริ ปราชนีย์ วันที่โพสต์ : 5 ก.พ. 66