ติดต่อเรา

ชื่อหน่วย :
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
ที่ตั้ง :
ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ :
036-221268
โทร.ทบ. :
แผนกธุรการและกำลังพล รร.ม.ศม. (64285)
แผนกเตรียมการ รร.ม.ศม. (64291)
แผนกธุรการสนับสนุนการศึกษา รร.ม.ศม. (64293)
แผนกธุรการประเมินผลและสถิติ รร.ม.ศม. (64289)
FAX :
036-221268
Email :
cavschthai@gmail.com